Welkom op de site van vrijmetselaarsloge In Vrijheid Gebonden. Je kunt hier informatie vinden over de Vrijmetselarij in het algemeen, onze loge, de Zwolse Loges en de geschiedenis van het logegebouw. Daarnaast vind je ook informatie over onze activiteiten en bijeenkomsten.
Algemene  informatie over de Vrijmetselarij in Nederland voor mannen is te vinden op: www.vrijmetselarij.nl

Wat biedt de Vrijmetselarij
Door verschillende oorzaken – secularisatie, ontzuiling, een maatschappij die meer individueel gericht is, veranderende sociale gewoonten en gebruiken, internationale crises – lijkt een groot deel van de eerder zo vanzelfsprekende gemeenschapszin verloren te gaan. Het lijkt daardoor begrijpelijk dat mensen van allerlei leeftijd op zoek gaan naar andere vormen van samenhang. Eén van de keuzes kan voor jou zijn: de Vrijmetselarij. Maar wat is dat nou eigenlijk?
De Vrijmetselarij is een in een eeuwenlange traditie geworteld gedachtegoed die een passend antwoord op de behoefte aan persoonlijke bezinning en geestelijke ontwikkeling kan bieden.
Mannen van alle beroepen en achtergronden vanaf achttien jaar zijn welkom als lid van de Orde der Vrijmetselaren.
Vrijmetselaars zijn gelijkwaardig ongeacht hun maatschappelijke achtergrond.

Wat is Vrijmetselarij?
Wie vrijdenkt, wil anderen tegenkomen die óók vrijdenken. Je wilt niet andermans opinie opgelegd krijgen. Geen dogma’s. Je zoekt uw eigen route door het leven. Maar niet eenzaam, niet alleen. Je zoekt een plek waar mensen naar elkaar luisteren. In vrijheid meningen naast elkaar leggen. Zoeken naar antwoorden op levensvragen. Dat is wat vrijmetselaren doen. Vrijheid, verdraagzaamheid, broederschap. Drie trefwoorden waarmee de vrijmetselarij kan worden gekarakteriseerd. De vrijmetselarij gaat uit van ieders recht om zelfstandig te zoeken naar waarheid, streeft naar de algemene broederschap der mensen, kweekt verdraagzaamheid, zoekt op wat mensen en volken verbindt en tracht verdeeldheid weg te nemen. De vrijmetselaar komt in loge om beter mens te worden. Niet om beter te worden dan een ander, maar om zichzelf te verbeteren. Een mens bij wie denken, voelen en willen in harmonie zijn. In vrede met zichzelf en zijn omgeving. Vrijmetselaren zijn gewone mensen, wie niets menselijks vreemd is. Het is niet toevallig dat de vrijmetselaarsslogan ‘Ken uzelf’ steeds weer aan de leden wordt voorgehouden. Tegenwoordig zouden we zeggen: ‘Verbeter de wereld en begin bij jezelf’.

Bijzondere methode
Vrijmetselarij is geen godsdienst, geen ideologie of levensbeschouwing. En zeker geen sekte of geheim genootschap.
De Orde van Vrijmetselaren is een democratische vereniging, waarvan de leden streven naar verdieping van inzicht.
In dat streven staat de Orde natuurlijk niet alleen. Maar de vrijmetselarij onderscheidt zich van andere organisaties op dat terrein door haar bijzondere methode van werken. Zij maakt daarbij gebruik van symbolen en rituelen, die op zinnebeeldige wijze de levensloop van de mens uitbeelden. Symbolen zijn hulpmiddelen bij het overbrengen van gedachten of gevoelens, die vaak moeilijk onder woorden zijn te brengen. In ons dagelijkse leven bedienen we ons onbewust van talloze symbolen, waarvan iedereen meteen de bedoeling begrijpt: een bos bloemen, de trouwring, de nationale driekleur, het kruis, een handdruk, enz.
Voor vrijmetselaren is hun symboliek een taal die zij verstaan, waar ter wereld zij elkaar ook ontmoeten.
Waar het gesproken of geschreven woord misverstanden kunnen veroorzaken, schept die gemeenschappelijke symbolentaal eenheid tussen mensen met totaal verschillende maatschappelijke achtergronden, opvattingen en karakters.
In de vrijmetselarij neemt de bouwsymboliek, erfenis van de ambachtelijke loges uit de middeleeuwen, een zeer belangrijke plaats in. De vrijmetselaar bouwt aan de tempel der mensheid, aan een betere wereld, waarbij hij zichzelf ziet een bouwsteen. Een geliefde uitdrukking is dat de mens een ruwe steen is, die moet worden bekapt en gepolijst tot een zuiver kubieke steen, zodat die gave steen kan worden ingepast in het bouwwerk van levende stenen.

Passer en winkelhaak vormen internationaal hét herkenningsteken van de vrijmetselarij. De passer wordt verbonden met de gedachte aan maat geven, scheppen, afpassen. Hij is ook het symbool van de uitstralende Liefde uit het Oosten, geordend naar maat, getal en gewicht. De winkelhaak met zijn rechte hoek symboliseert de mens die het Licht ontvangt, de mens die zich in de ‘rechte verhouding’ weet te plaatsen tot zijn medemens.

Toegankelijk voor mannen en voor vrouwen
Dat slechts mannen in aanmerking komen voor lidmaatschap komt voort uit de traditie van de Vrijmetselarij.
Die traditie ontstond globaal in de tweede helft van de zeventiende eeuw in wat heden ten dage het Verenigd Koninkrijk wordt genoemd. Vrouwen functioneerden in die periode maatschappelijk op geheel andere wijze dan in de moderne tijd.
Al jaren is het mogelijk dat naast mannen, ook vrouwen lid kunnen worden. De drie mannelijke loges in Zwolle zijn de loges: ‘Fides Mutua‘, ‘In Vrijheid Gebonden’ en ‘De Arbeidsvloer‘. In Zwolle is ook een Vrijmetselaarsloge van de gemengde Orde ‘Het Oosterlicht‘ gevestigd, waar zowel mannen als vrouwen lid van kunnen worden en een Loge van de Orde van de Weefsters, ‘Ad Fontes‘. Deze laatste is alleen toegankelijk voor vrouwen.

Het karakter van onze Loge In Vrijheid Gebonden. 
Wij hebben niet een heel erg lange geschiedenis om op te bogen, de loge is in 1970 opgericht. We moeten het dus van onszelf hebben: mannen die ook maar wat aanprutsen en opzoek naar onze eigen waarheid. Nieuwsgierig zijn we, we proberen nieuwe werkvormen, we proberen onbevangen, innovatief en inspirerend te zijn, maar bovenal relativerend en gemoedelijk. En zelfs bij ons gaat dat ook wel eens niet helemaal goed.

Soms zijn er onderlinge dwarsverbanden of vriendschappen zoals een fietsclub, een filosofisch clubje, een club die zich met de vernieuwing van ritualen bezig houdt of een clubje, dat op zoek is naar verdieping. Kortom een club van mannen die zich in de vrijheid van het leven ge-, en verbonden voelt.

Hoe is de Vrijmetselarij georganiseerd
Vrijmetselarij wordt uitsluitend beoefend in loges. Dat verwijst naar middeleeuwse Engeland, waar de bouwlieden
van kathedralen leefden en werkten in bouwhutten, de zogenaamde Lodges. De loges van nu worden ook wel Werkplaatsen genoemd en zijn in feite plaatselijke verenigingen die behoren tot de landelijke Orde der Vrijmetselaren.
In Zwolle bestaat de mogelijkheid een keuze te maken uit drie verschillende Vrijmetselaarsloges, die allen bijeen komen in het Logegebouw aan de Bloemendalstraat nr. 11 te Zwolle. Het aantal leden van de afzonderlijke Zwolse loges varieert van circa dertig tot ongeveer zestig leden. De overkoepelende landelijke Orde van Vrijmetselaren geeft structuur en
versterkt de identiteit van alle onder die Orde verenigde Nederlandse vrijmetselaarsloges. Anno 2017 telt Nederland ruim 5500 vrijmetselaars, verdeeld over honderdveertig loges.

Wat is Broederschap
Een vrijmetselaarsloge kent een bijzondere vorm van gemeenschapszin, van betrokken zijn met het medelid, die van Broederschap. Men wordt vrijmetselaar om zich te ontwikkelen, de geest te scherpen, een beter mens te worden.
Niet beter dan de ander, maar beter dan voorheen. De context waarin dat gebeurt is broederschap.
U doet het zelf, Op u komt het  aan.
Binnen de loge staat u nooit alleen. Naast u staat altijd een broeder. De broederschap heeft eveneens de pretentie een leerschool te zijn. Of zoals een van onze leden het verwoordde: Sport-hogeschool voor de geest.
Openstaan, maar vooral de bereidheid te leren van het verschil met de ander is een van de uitgangspunten van Vrijmetselarij.