Privacy Beleid

Ons website-adres is: https://invrijheidgebonden.nl.

Op deze pagina vind u een uiteenzetting van ons privacy beleid. Wij achten een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw persoonsgegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Logo IVG Tranparant