Word jij vrijmetselaar?

Vrijmetselarij: wat is dat eigenlijk? Bezoek onze loge In Vrijheid Gebonden en geef je leven een diepere betekenis. Ontmoet moderne vrijmetselaren in jouw omgeving. Leer de vrijheid te ontdekken om jouw leven op eigen wijze te construeren.


Dinsdag 19 maart
Voorlichtingsavond voor belangstellenden: Thema: ‘Vergeving, tot hoever?’
Aanvang 20:00 uur in het Logegebouw aan de Bloemendalstraat 11 te Zwolle. Inloop vanaf 19:30 uur.
Aanmelden: vrijmetselaarszwolle@gmail.com
.

Donderdag 18 april Loge-avond voor belangstellenden.
Aanvang 20:00 uur in het Logegebouw aan de Bloemendalstraat 11 te Zwolle. Inloop vanaf 19:30 uur.
Aanmelden: info@invrijheidgebonden.nl