Broeder Roeland, Vrijmetselarij:
Meer dan een serviceclub
Broeder Robert,
ontmoeting kleurrijke mensen

Broeder Bert, Vrijmetselarij:
Sportschool voor de geest
Broeder Dick,
ondanks 2 linkerhanden op mijn plaats in de vrijmetselarij

meer info? Theo: 0644557947 Roel: 0646271471

Over ontmoetingen, bezinning & inspiratie:
Onze Loge ‘In Vrijheid Gebonden’ is voor ons een tweewekelijkse ontmoetingsplaats, waar we naar uitzien en inspiratie opdoen. We sluiten ons even helemaal af van de buitenwereld voor bezinning en beleving: een avond van rust en aandacht. We maken gebruik van de eeuwenoude tradities van de bouwgilden en proberen zo symbolisch te bouwen aan een betere wereld. Passer en winkelhaak, met elkaar verbonden, vormen tezamen het internationale teken van de Vrijmetselarij. Daarnaast is de Loge voor ons ook vooral een ontmoetingsplaats waar we het leven van alle dag met elkaar delen. En het is een plek waar vriendschappen worden gesloten en aandacht wordt besteed aan alledaagse zaken.

Over jou:
Je hebt mogelijk al veel meegemaakt, veel gezien en gehoord, lief en leed achter de rug.
En dan komen er vragen, zoals:

Wij, de leden van de Loge ‘In Vrijheid Gebonden’ zijn ook maar wat zoekende mensen; wij worden ook wel ‘Vrijmetselaren’ genoemd. We zijn –net als jij– op zoek naar betekenis en zelfkennis en we herkennen je vragen.
Wij denken dat het er in het leven om gaat dat je samen met anderen ontdekt wat voor jou belangrijk is.
Dat je niet alleen zoekende bent, maar dat zoeken veel prettiger is als je dat met anderen samen doet.
En zo’n verbetering begint altijd bij jezelf, bij je eigen manier van denken en de manier waarop je kijkt naar jezelf en de wereld om je heen. Door zelfkennis leer je jouw eigen sterke en zwakke punten kennen en accepteren.
Ons motto daarin is: Ken U Zelve.

 • Hoe verhoud ik mij tot dit verleden en hoe verhoud ik mij tot de toekomst?
 • Hoe verhoud ik me tot mezelf en tot de ander?
 • Wat vind ik eigenlijk echt belangrijk?
 • Welke keuzes maak ik?
 • Waar haal ik inspiratie vandaan?

Wellicht is jouw zoektocht op die manier begonnen en ben je zo bij onze website terecht gekomen.

Over de vragen van het leven:
Vanaf nu kan dat ook anders. Je leest deze site omdat je op zoek bent naar een verband waar levensvragen een belangrijke rol spelen. Een verband waar jouw levensvragen ook aandacht krijgen. Dan ben je wellicht bij ons aan het goede adres.

Over de vraag van alle tijden:
De vraag naar zelfkennis is een vraag van alle tijden. En de zoektocht naar betekenis ook. Als Vrijmetselaren inspireren we elkaar rondom deze zoektocht. We zijn ervan overtuigd dat zonder deze zoektocht de wereld niet zal veranderen. En dat is toch wat ons na aan het hart ligt. Het leveren van een bijdrage aan een betere wereld. We komen als mens allemaal voor die vragen te staan:

 • Welke bijdrage lever ik?
 • Hoe doe ik mee?
 • Waar maak ik het verschil?
 • Welk gedachtegoed laat ik achter voor onze kinderen en kleinkinderen?
 • Hoe ga ik om met een wereld die pijlsnel verandert?
 • Hoe blijf ik daarin overeind?

Uitdagingen genoeg dus! En het zijn vragen als deze die ons bezig houden en ons verbinden. Wellicht herken je deze vragen en ben je eraan toe om in deze zoektocht je vragen te delen met anderen.

Over universele waarden:
Rondom deze (levens)vragen komen wij als Vrijmetselaren bij elkaar. Wij spreken elkaar daarbij aan op gezonde filosofische principes en op universele waarden als Broederschap, liefde en de zoektocht naar waarheid. Wij zien ‘een beter mens worden’ als zoeken naar duidelijkheid over de zin van ons leven.
Telkens als een klein stukje voor ons als individu geldende waarheid wordt gevonden, zullen we proberen die te gebruiken om onszelf en onze medemens beter te begrijpen. Onze wereld wordt daardoor groter. We proberen eerder na te denken alvorens te handelen of te spreken. We geloven dat het maken van goede en weloverwogen keuzes wordt aangeduid als ‘je doen kennen als Vrijmetselaar’.

Over het waarom:
Waarom zou jij je aansluiten bij de Vrijmetselarij? Soms komen dingen op je weg die nooit eerder je pad gekruist hebben. Het kan zo maar zijn dat dat nu ook het geval is.
Misschien biedt de Nederlandse Vrijmetselarij jou een aanknopingspunt?

Over toegankelijkheid:
Iedereen die zich herkent in bovenstaande woorden is van harte welkom. Jij dus ook. Wij van de Loge In Vrijheid Gebonden gaan graag met je in gesprek.

Over het lidmaatschap:
Alleen jij kunt deze vraag beantwoorden. Spreekt de inhoud van wat je tot nu hebt gelezen je nog steeds aan, dan ben je van harte welkom om -geheel vrijblijvend- een kennismakingsgesprek te voeren of een keer deel te nemen aan één van onze avonden, speciaal voor belangstellenden. Op deze website krijg je een completer beeld van onze Loge ‘In Vrijheid Gebonden’ in het bijzonder en van Vrijmetselarij in het algemeen.