Vaak gestelde vragen over ‘vrijmetselarij’
De vrijmetselarij is niet alleen heel oud, meer dan 300 jaar, maar ook nog eens behoorlijk besloten.
Hierdoor kan het voor mensen die interesse hebben om vrijmetselaar te worden lastig zijn om goede antwoorden op hun vragen te vinden. Hieronder een aantal van de meest gestelde vragen.

Wat is vrijmetselarij?
De vrijmetselarij of maçonnerie is ’s werelds oudste en grootste broederschap. Het is een internationaal verbreide en regionaal gestructureerde broederschap van mensen die streven naar geestelijke en morele verheffing, onderlinge waardering en wederzijdse hulp. Haar leden worden vrijmetselaars (Engels: freemasons) of maçons genoemd. De vrijmetselarij gaat vele jaren terug, waarschijnlijk meer dan 300 jaar. De eerste formatie van een Grootloge (een overkoepelende organisatie) was in 1717.

Wat doen vrijmetselaars?
Wat ze doen blijkt uit hun veelgebruikte slogan: ‘De vrijmetselarij maakt goede mensen tot betere mensen’. De vrijmetselarij gebruikt hiervoor eeuwenoude allegorieën, rituelen en symbolen die de vrijmetselaars erop wijzen dat er meer is dan hen alleen.

Is de vrijmetselarij een religie?
Hoewel de vrijmetselarij religieuze aspecten heeft en de meeste “gewone” loges een heilig boek hebben dat ergens in hun loges geopend ligt, is de vrijmetselarij geen religie of hangt de vrijmetselarij geen religie aan. De vrijmetselarij heeft wel een spirituele dimensie. Deze spiritualiteit is universeel.

Oké, maar jullie zijn de Illuminati toch?
Illuminati zijn “mensen die beweren een speciale verlichting te hebben bereikt of kennis van iets te bezitten”. Vrijmetselaars beweren dit niet. Er is slechts een historische connectie met een Beierse organisatie die de naam Illuminati had. Deze organisatie was opgericht in 1776 en eindigende op 2 maart 1785 toen de overheid alle geheime genootschappen in Beieren verbood.

Het slechte geheime genootschap in de film National Treasure, dat zijn de vrijmetselaars, toch?
Eh, nee. Net als veel andere broederschappen hebben vrijmetselaars geheimen. Maar de geheimen die ze hebben, zijn niet wereldschokkend en bieden geen bijzondere onthullingen over onze wereld of haar geschiedenis.

Waarom zou ik lid worden van de vrijmetselarij?
Alleen jij kunt deze vraag beantwoorden. Elke vrijmetselaar heeft immers zijn eigen reden(en) waarom hij of zij lid wilde worden. Misschien om onderdeel te zijn van iets dat groter is dan hem- of haarzelf, of om zichzelf te verbeteren, of om betrokken te zijn bij zijn/haar gemeenschap, om iets terug te geven aan de wereld, of een wisselende combinatie van al deze behoeftes. Naast de zogenaamde reguliere loges waar enkel mannen lid van mogen zijn, zijn er ook gemengde vrijmetselarij loges (Le Droit Humain) en er is een loge alleen voor vrouwen (De Weefsters).
Een andere vraag is waarom je NIET zou moeten toetreden tot de vrijmetselarij. Meld je niet aan om vrijmetselaar te worden als je denkt dat je geld, macht of status zal krijgen, of als je alleen uit bent om de zogenaamde “geheimen van de vrijmetselarij” te leren. Je zal dan extreem teleurgesteld worden.

Er is een gedocumenteerde geschiedenis van machtige mensen die vrijmetselaars waren. Waarom zou ik niet ook mijn positie kunnen verbeteren via de vrijmetselarij?
Hoewel het waar is dat er staatshoofden zijn geweest die lid waren van de vrijmetselarij, is het niet vanwege de vrijmetselarij dat zij die positie hebben gekregen. De vrijmetselarij is ’s werelds oudste en grootste broederschap.
Vrijmetselaar worden doe je vanuit een behoefte om binnen deze broederschap te werken aan geestelijke en morele verheffing. Niet, juist niet (!), aan je sociaaleconomische status. Overigens is een lidmaatschap (en de bijkomende kosten zoals kleding en broedermaaltijden) van een vrijmetselaarsloge niet goedkoop. Vandaar dat vooral mannen en vrouwen die dit lidmaatschap kunnen en willen betalen, lid zijn.

Dus vrijmetselaars zijn er niet op uit om over de wereld te heersen en een Nieuwe Wereldorde te beginnen?
Dat zou erg moeilijk zijn om te doen. Vrijmetselaars zouden het eerst allemaal eens moeten worden over wat een perfecte wereld zou zijn, en dat verschilt van vrijmetselaar tot vrijmetselaar. Aangezien vrijmetselaars geen interesse hebben in welke religie iemand praktiseert of op welke politieke partij iemand stemt, accepteren vrijmetselaars mensen uit een breed scala van religies en politieke overtuigingen.
Dus wanneer de vrijmetselarij voor een enkele religie of politieke overtuiging zou pleiten, dan zouden heel veel vrijmetselaars daardoor beledigd en verontwaardigd zijn. Omdat vrede en harmonie en het zoeken naar wat verbindt en niet naar wat verdeelt, zeer belangrijk zijn in loges, is het onmogelijk dat er vanuit een enkel standpunt, en met een enkel doel of vanuit een enkele agenda zaken in gang gezet worden.

Mij werd verteld dat ik een christen moest zijn om een vrijmetselaar te zijn, is dit waar?
Bepaalde organisaties in de vrijmetselarij (zoals de tempeliers) verwachten van hun leden dat ze het christelijk geloof belijden. Een vrijmetselaar hoeft niet van zo’n organisatie lid te worden. de vrijmetselarij zelf, of de “gewone” loge, bepaalt niet of een lid religieus dient te zijn en zeker niet welke religie hij of zij dan dient te praktiseren.
Maar elke vrijmetselaar dient wel een geloof te hebben in een hoog beginsel. Voor veel vrijmetselaren zal dit hoog beginsel God of ‘het Goddelijke’ zijn en dan in de versie van hun specifieke geloof.

Ik ben geïnteresseerd, hoe kan ik meedoen?
Voor een geheim genootschap zijn vrijmetselaarsloges opvallend makkelijk te vinden. Google gewoon op www.vrijmetselarij.nl en je woonplaats en je ziet vanzelf of er een loge in de buurt is. Indien dit het geval is, bezoek dan de website(s) en kijk of er op korte termijn een avond voor belangstellenden is waarvoor je je kan opgeven. Is die er niet, neem dan contact op met de secretaris van de loge om je interesse aan te geven. Hij vertelt dan hoe en wanneer je een afspraak met de loge kan maken om je interesse om lid te worden te bespreken.

Wat als ze nee zeggen?
Die kans is klein. Bij de meeste loges ga je met enkele vrijmetselaren in gesprek om te kijken of de loge bij jou past en of jij past bij de loge. Al zou deze ‘commissie’ je adviseren om (nog) niet bij de vrijmetselarij te gaan, dan betekent dit nog niet dat je nooit meer mag meedoen. Meestal betekent het dat je het op een later tijdstip opnieuw mag proberen. Misschien voelden ze dat je bij de vrijmetselarij wilt om de verkeerde redenen, of was je er volgens hen gewoon nog niet klaar voor.

Met ons in gesprek?
Is je belangstelling voor de vrijmetselarij na al deze informatie gewekt en wil je met onze loge kennis maken?
Dan kun je telefonisch contact opnemen met onze contactpersonen:
Dick Algra 06-25180449 of stuur een mail met je eventuele vragen of opmerkingen naar onze voorlichter: voorlichting@invrijheidgebonden.nl

Voorlopig zijn er geen fysieke avonden voor belangstellenden gepland, vanwege de Coronamaatregelen, maar niets staat je in de weg om toch -geheel vrijblijvend- contact met onze contactpersonen op te nemen. Zij zijn graag bereid in een persoonlijk gesprek met behulp van Videocall of tijdens een wandeling in of rond Zwolle,
bv. langs de IJssel, uitgebreid in te gaan op wat Vrijmetselarij voor jou kan betekenen.