Alle Zwolse loges houden regelmatig hun bijeenkomsten in het pand aan de Bloemendalstraat 11 te Zwolle. Dit is het ‘Logegebouw’.

Logegebouw Bloemendalstraat 11

Het is een historisch pand dat stamt uit de 16e eeuw. De oudste bekende eigenaar was een zekere Herman van Diepenbroek, die in 1511 het Zwolse burgerrecht verwierf. Het pand wisselde regelmatig van eigenaar en van bestemming. In 1735 werd het gekocht door Elisabeth Tichler, wier vader burgemeester van Zwolle was. Het is niet onwaarschijnlijk dat zij verbouwingen aan het huis heeft laten verrichten. Het plafond in de kamer aan de straatkant kan uit die tijd dateren. Behalve als woonhuis voor diverse vooraanstaande burgers heeft het huis ook dienst gedaan als logement. Het logement “De Gouden Leeuw” werd door Henderikus Brand en zijn vrouw Anna Maria vanaf april 1811 geëxploiteerd. In 1828 werd het pand door Anna Maria verkocht aan Jan Held en omgedoopt in “Het Nieuwe Heerenlogement”. In 1867 werd het gebouw van de erven Held gekocht door de Zwolse vrijmetselaarsloge ‘Fides Mutua’ voor de som van Hfl. 5.415,00 waarbij nog eens een bedrag van Hfl. 100,= kwam voor gasleidingen. Gas voor verlichting was in die periode een moderniteit.

Voordat de vrijmetselaarsloge ‘Fides Mutua’ het gebouw kon gebruiken moest er nog wel het een en ander aan worden verbouwd. De financiële middelen ontbraken daartoe. Het is dan ook ontroerend te vernemen dat één der leden, A.F.H. Lespinasse, de opbrengst van een dichtbundel van zijn hand beschikbaar stelde voor deze verbouwing. Een logelid, de architect Willem Koch, maakte de tekeningen. De ingebruikneming van het gebouw geschiedde op plechtige wijze op 29 mei 1870.

De werkplaats voor onze rituele werkzaamheden
De Voorhof: de vergader-, en comparitieruimte