loge In Vrijheid Gebonden is opgericht in 1970 en komt bijeen op de 1ste, 3de en 5de donderdag van de maand.
Comparities en rituele bijeenkomsten vinden plaats in het logegebouw, Bloemendalstraat 11, 8011 PJ, Zwolle.
De logeavonden vangen aan om 19:30 uur.
Telefoonnummer van het gebouw: 038-4214555

Kamer van Koophandel: 40059761, te Zwolle, vastgelegd op RSIN Registratie: 813727820 

Vereniging Voorzitter: A. ter Averst
Vereniging Secretaris: J.P. van de Riet
Vereniging Thesaurier: R. de Wilde

Het doel van de vereniging en het actuele beleidsplan kunt u vinden op onze Orde website.

De actuele baten en lasten van de loge kunt u hier vinden.