Veelgestelde vragen

Een aantal decennia geleden werden nog al eens vragen gesteld in de trant van “ Is het waar dat….” en dan volgde er iets over dat er met regelmaat iets gruwelijks werd gedaan als mensenoffers of andere vreemde rituelen.

Intussen is het wereldwijd wel bekend dat dat in de wereld gebrachte verhalen zijn geweest om de vrijmetselarij in een verkeerd daglicht te stellen. Wel wordt in vragen de term “geheimzinnigheid” nog wel gebruikt. Dat komt omdat wij vrijmetselaars nogal eens spreken over het “geheim van de vrijmetselarij”. Het geheim van de vrijmetselarij bestaat niet! We zijn een open boek, alles over ons is te vinden in bibliotheken en het internet. Wat wij graag een beetje “geheim” houden of  beter gezegd “voor ons zelf” is onze werkwijze. Omdat we er bijna zeker van zijn dat je die pas werkelijk begrijpt of kunt invoelen als je deelgenoot geworden bent.

Juist daarom raden wij de wezenlijk geïnteresseerden af om eerst alles te willen weten en dan pas een besluit te nemen.

a

Natuurlijk is de vraag: “Is de vrijmetselarij uitsluitend een mannenzaak ?” nu al wel te beantwoorden; met een simpel nee. Alleen onze loge is lid van de overkoepelende organisatie van uitsluitend mannelijke leden. Er is een overeenkomstige organisatie voor vrouwen (ook in Zwolle) en er is een gemengde loge. Gemeenschappelijk is ons logegebouw te vinden aan de Bloemendalstraat 11 in Zwolle waar in normale omstandigheden bijna elke avond wel enige activiteit te beleven is. De meeste loges vergaderen wekelijks op een vaste avond. Onze loge In Vrijheid gebonden vergadert iets minder frequent te weten op de eerste, derde en zo mogelijk de vijfde donderdag van de maand.

Onze loge kent de functie van voorlichter. Hij is bereid om op vragen een passend antwoord te geven.